LOZAN’A BAKMAK

31 Temmuz 2017


Sevgili kardeşim;

      Eğer ki ecdadının geçmişini gerçekten merak ediyor, birazcık olsun doğruları öğrenmek istiyorsan, öncelikle Osmanlı İmparatorluğu’nun üç kıtaya ulaştırdığı gücü ve büyüklüğünü gösteren, aşağıda ki ilk haritaya bakabilirsin. Sakın ola ki aklına din ve siyaseti getirme..! Sadece, haklı olarak öğündüğün/öğündüğümüz Osmanlı İmparatorluğu’nun 1299- 1699 yıllarını uzun uzun gıptayla yâd etmeye çalış, yeter. Nasıl olurda o muazzam topraklar 5.200.000 km2 den 783.562 km2 ye düşer diyerek birazcık düşün. Sana anlatılanları hatırlamaya çalış. Anlayamamış olabilirsin! Bilmediklerin olabilir..! Yanlış bildiklerin, doğru bildiğini zannettiğin yanlış ve eksik bilgilere de sahip olabilirsin..!  Sakın alınma. Bir tek sen değilsin ki, yanlış bilen, aldanan ve aldatılan!

      Lozan Barış Antlaşması dediğimiz bir ZAFER belgesi var. Bilmiyorum, ne kadar haberdarsın? Yoksa sana da “Kurtuluş Savaşı’nda cephede kazandıklarımızı, masada kaybettiren hezimet” diye mi anlattılar! Mustafa Kemal’in, Amerikan mandasını ve İngiltere himayesini nasıl reddettiğinden hiç mi bahsetmediler? Seni yormak, bazı şeyleri yanlış bildiğini sandığım için de üzmek istemiyorum! Sakın ola ki yanlış bildiklerin için rahatsız olma! Doğruyu bilmenin, bilmediğini öğrenmenin sağlığa zararlı olmadığını da  sakın unutma..

      Seni birazcık zahmete sokacağım! Sakın korkma! Taş taşımayacaksın. Sadece sabırla okuyacaksın. Yani Lozan’a toz kondurmağa uğraşanların, fikir babasının kim olduğunu, her dönemin adamı olan Necip Fazıl’ı, hani şu bazı tarikat bağlılarının ders niyetine okuduğu, tıpkı “Fetöcüler” gibi başucu kitabı yaptıkları Risale-i Nur Külliyatından “Emirdağ Lâhikası” ın da “Büyük Doğu’dan” iktibas edilmiş, “Lozan Makalesinin” kaynağının kim olduğunu anlayacaksın. Yazılanların, “ilhamla” yazılmadığını göreceksin!

       Hikâye bu ya!
       “Türk siyâsi hayatında tartışmalı bir yere” sahip, “olayları anlatırken oldukça abartılı bir tavır sergileyen”,  “Ermeni Bakırcıyan Kardeşlerle ortak, Ponos Der Mangargaryan, Kavukcıyan Kardeşler ve Koço Gramatopolo ile ticari işbirliği” yapan, komşusu “Rum Kozmos ’la diyaloğu eksik etmeyen, Albert Saltiel ile çekişen, Hayim Levi ve Vitali Levi, Aleko Posancı, Niko Kibriti, Sarrafoğulları ile de sıcak para ilişkileri kuran ve Abidin Nesimi ile fikir alış-verişi” yapabilen bir adam var mış.

      Sahibinin Selanik dönmesi Osman Senai Bey olduğu, ilk dergisini çıkaran, Pan İslamic tarafından finanse edilen, editörlüğünü R. Ettenheim’e yaptıran, Julius Stricher’in davetiyle Almanya’ya, Ulrich Fleischhaver ile Weimar’e giden, Kont Von Leuchte ile görüşen, Alfred Rozenberg ile tanışan, Oranienburg Toplama kampını gezen, Hitler ile tanışan, para teklifi alan, U. Bodung Verlag-Erfart yayınevince kitabı yayınlanan, Münih’te Königshof Oteli’nde “Siyonist, Komünist ve Farmason Düşmanları Kongresi” ne katılan ve kongrenin başkanı seçilen bir adam var mış.  

      “İslâm dünyasında daha önce II. Wilhelm tarafından oynan oyun 1930’ların ortalarından başlayarak, yine Almanya tarafından bu kez HİTLER eliyle sahneye konulmuştu. Katolikleri Papa XII. PİUS, Evangelikleri FRANK BUCHMAN, Arap Müslümanları Kudüs Müftüsü Hacı Emin El-Hüseyni ve TÜRK Müslümanları” denetim altına almada kullanılan bir adam var mış.    

      “Türkiye’de tutuklandığında, Arnold Lenç ve Marye Maçek isimli Yahudileri suçlayan, “Çünkü ben mümkün olduğu kadar insanlardan, hatta kendi ailemden bile uzak yaşayan ve kimseye inanmayan bir adamım” diyen ve kendi fikirleriyle kendi çelişen bir adam var mış.

     “Viyana’da Prof. Dr. Alb. A. Lengyel’den mektup, Kudüs Müftüsü Hacı Emin El-Hüseyni ve Ebulalâ El-Mevdûdî’nin desteğini alan, Necip Fazıl’ın Lozan makalesine fikir babalığı yapan, sonrada Necip Fazıl tarafından; “olmayan orduların kumandanı”, “davasına ihanet eden adam” ve “ cemiyeti yıkıp kendi şahsına ve menfaatlerine bağlamakla” suçlanmış bir adam var mış.

      “Ahmet Emin Yalman, Necip Fazıl ve Hüseyin Üzmez (Malatya) olayına karışan, Lozan Antlaşmasını önce ZAFER olarak değerlendiren, İsmet İnönü’yü göklere çıkaran, sonrada Lozan HEZİMETTİR diyen, Mustafa Kemal’i suçlayan, bir adam var mış.

      “Lozan’ın Lord Gurzon ile Türk Heyetinde müşavir bulunan HAHAM HAYİM NAHUM’UN müştereken düzenledikleri bir komplonun eseri olduğunu” ve hayatının büyük bölümünü Siyonistlerle mücadeleyle geçirdiğini iddia eden bir adam var mış.

      “Özellikle Adolf Hitler döneminde Almanya’da Nasyonal Sosyalizm ideolojisi ile benimsenen kuvvetli bir dalga olan antisemitizm ’in eş anda Türkiye’de Sağ Muhafazakâr-İslamcı cenahı(n) da” da yerini alan bir adam var mış.

       “Nasyonal Sosyalizmin anti-kapitalizm ve anti-sosyalizm anlayışında, bu iki akımın üretici olarak Yahudi topluluğunun görülmesi yaklaşımının izdüşümünü taşıyan, “Türkiye’de Sağ Muhafazakâr-İslamcı düşünürler” arasında yer alan, kurduğu “İslâm Demokrat Partisi” Demokrat Parti tarafından 1952 de kapatılan bir adam var mış.

      “Soyunun, Polonyalı bir devrimci olan ve sonradan Mustafa Celâlettin Paşa ismini almış Kont Borzecky’ye dayandığı bilinen” Cevat Rifat Atilhan isimli bir adam var mış.
     LOZAN’A yıllar sonra çamur atacak, o çamur Necip Fazıl’ın ellerine bulaşarak, “Büyük Doğu’da” yayınlanacak, Said-i Kürdî İKTİBAS ederek, risalelerine alacak, sende okuyup MÜSLÜMAN olarak inanacaksın! “Ört ki ölem”

      Lozan Barış Antlaşması’na kimlerin neden ve nasıl karşı olduklarının ip uçları, günümüzde, ağızlarından din-iman ifadeleri eksik olmayan, malûm siyasi görüşlerin nereden çıkmış olduğu,  açık değil mi?.

      Buradan sakın ola ki, Siyonizm taraftarlığı, İslâm karşıtlığı içinde olduğum gibi boş bir kanaate kapılma. Her kimse, kişinin doğru İSLÂM inancına, MİLLİ duygularına, bende yürekten katılırım. Söylemeğe çalıştığım, ÇAKMA AKILLA olaylara yorum getirilmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirmeler yapılmasıdır. Bunu da bilmeni isterim..

      Bütün bunlara rağmen, aşağıda uzun, basit ve acele ile hazırlanmış kronolojiyi ve ayrıca iki haritayı daha bilgilerine sunuyorum. Vicdanının sesini dinleyerek, KURTULUŞ SAVAŞI’NA nasıl sürüklendiğimizi, neler yaşadığımızı değerlendireceğine inanıyorum.

      LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI MI?  Artık onun hezimet mi ZAFER mi olduğuna da sen karar verirsin. Bu kadarını da herhalde anlarsın.  Değil mi?

      Gözlerinden öperim…

1683 II. Viyana Kuşatması ve büyük bozgun
1685 Uyvar'ın elden çıkışı
1686 Budin'in düşüşü
1687 Eğri kalesinin düşüşü
1688 Belgrad'ın elden çıkışı
1690 Kanije kalesinin düşüşü
1690 Belgrad'ın geri alınışı
1691 Salankamen bozgunu
1697 Zenta bozgunu
1699 KARLOFÇA ANTLAŞMASI’NIN İMZALAMASI

1700 Ruslarla İstanbul Antlaşması'nın imzalanması
1703 Edirne Vakası
1711 Prut Zaferi ve Barışı
1715 Venedik'e savaş açılması ve Mora Seferi
1716 Osmanlı-Avusturya Savaşı, Varadin bozgunu, Temeşvar’ın elden çıkışı
1718 PASAROFÇA ANTLAŞMASI
1723 İran seferinin üç cepheli olarak açılışı
1724-1725 Azerbaycan harekâtı, Tebriz ve Cence'nin alınışı
1730 Patrona Halil isyanı,
1733 İran Savaşı'nın hızlanması, Nadir Şah'ın başarıları
1736 Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları
1739 Belgrad Antlaşması
1743 Osmanlı-İran Savaşı'nın yeniden hızlanması
1768 Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması
1770 Rus filosunun İngiliz yardımıyla Akdeniz'e girmesi
1771 Kırım'ın işgali
1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI, Ruslara seyrüsefer hakkı tanınması
1783 Rusya'nın Kırım'ı ilhakı
1784 Avusturyalılara Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi
1784 Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması
1787 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı
1788 Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi
1789 Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı
1789 Osmanlı-İsveç ittifakı
1790 Osmanlı-Prusya ittifakı
1790 Yergöğü Mütarekesi
1790 Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı
1791 Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması
1791 Rus Savaşı'nın sonu. Kalas Mütarekesi
1792 Kırım'ın Rusya'ya bırakılması
1792 Yaş Antlaşması
1795 Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi
1797 Pazvandoğlu isyanı
1797 Rumeli'de dağlı eşkıya hareketleri ve isyanları
1797 Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması
1798 Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı
1798 Fransa'nın Mısır'a saldırması
1798 Fransa'ya savaş ilanı
1799 Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak
1799 Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi
1799 Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi
1799 Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı
1800 Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları
1801 Mısır'ın tahliyesine dair mütareke
1802 Fransız ve İngiliz gemilerinin Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi
1802 Paris Antlaşması. Fransa ile barış
1804 Sırp isyanlarının başlaması
1805 Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "İmparator" unvanını tanıması
1805 Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini
1806 Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vakası
1806 Osmanlı-Rus Savaşı
1806 Memleketeyn 'in Rusya tarafından işgal edilmesi
1807 Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi
1807 İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İstanbul önlerine gelmesi
1807 İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali tarafından mağlup edilmesi
1807 Siyasi istikrarsızlıklar ve darbeler
1808 Sened-i İttifak, Devletin ayanlarla uzlaşması
1808 Yeniçeri Ayaklanması
1809 İngiltere ile süren savaşın sonu,  Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması
1812 Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması
1812 Rus Savaşı'nın sonu, Bükreş Antlaşması, Sırbistan'a özerklik verilmesi
1816 Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini
1821 Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması
1824 Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması
1826 Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması
1826 Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın akdi
1827 İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü
1827 Mısır kuvvetlerinin Rum isyanını bastırmaları, Atina'nın teslimi
1827 Navarin saldırısı Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması
1828 Rusya'nın savaş ilan etmesi
1829 Edirne Barışı Yunanistan'ın bağımsızlığı
1830 Fransızların Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri
1832 Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı
1832 Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri
1833 Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri
1833 Rus kuvvetlerinin Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul’a gelmesi
1833 Mehmed Ali'nin uzlaşmaya zorlanması, Kütahya Sözleşmesi
1833 Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı, Hünkâr İskelesi Antlaşması,
1833 Münchengraetz Antlaşması
1838 İngilizlerle Balta Limanı Ticaret Muahedesi ‘nin imzalanması.
1839 Mehmed Ali ile savaşın tekrar başlaması, Osmanlı kuvvetlerinin Nizip mağlubiyeti
1839 Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi
1839 TANZİMAT FERMANI’NIN ilânı
1840 Ceza Kanunname-i Hümayunu ‘nun Fransa'dan mülhem, düzenlenmesi ve kabulü
1841 Lübnan olayları
1841 İngiltere'nin yardımıyla, Mısır'ın veraset ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması
1841 Londra Boğazlar Mukavelenamesi
1847 Tımarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası
1853 "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması
1854 Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak
1856 Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması
1856 ISLAHAT FERMANI’NIN ilânı
1856 Paris Barış Antlaşması
1856 Rusya'nın bozguna uğraması
1856 Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi
1857 Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, Müslim-gayri Müslim çatışmalarına müdahalesi
1860-1861 Lübnan ve Suriye Olayları
1860-1861 Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi
1861 Cebel-i Lübnan Mutasarrıflığı ‘nın hususi statüsünün tesbiti
1861 Fransız ve İngilizlerle Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması.
1864 İyonya adalarının İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi
1866 Girit isyanları, Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
1867 Sırbistan'daki Osmanlı askeri temsili yetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi
1867 Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi
1868 Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi
1869 Süveyş Kanalı'nın açılması
1870 Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması
1870 Karadeniz'in silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması
1874 Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması
1875 Bosna-Hersek isyanları
1876 Bulgar isyanları
1876 Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
1876 II. ABDÜLHAMİD’İN TAHTA ÇIKIŞI
1876 MEŞRUTİYET’İN İLÂNI
1876 İstanbul'da Balkan krizinin görüşülmesi, Tersane Konferansı  
1877 Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması,
1877 Balkanların ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması
1877 İlk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır)
1877 Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili
1878 Ayastefenos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması
1878 Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları
1878 Bulgaristan Prensliği' nin ortaya çıkması
1878 Ermeni meselesinin zuhuru
1878 Ali Suavi'nin öldürülmesi
1878 Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi
1878 Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki
1878 Makedonya meselesinin ortaya çıkması
1878 Meclisin kapatılması
1881 MUSTAFA KEMAL’İN DOĞIMU
1881 Mısır'ın İngilizler tarafından işgali
1881 Düyun-ı Umumiye idaresinin kurulması
1882 Tunus'un Fransızlar tarafından işgali
1882 Muharrem Kararnamesi'nin neşri
1882 KÂZIM KARABEKİR’İN DOĞUMU
1883 Osmanlı Ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması
1884 İSMET İNÖNÜ’NÜN DOĞUMU
1885 Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı
1885 Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilmesi
1888 Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanya’ya verilmesi
1889 İttihad-ı Osmani Cemiyeti'nin (İTTİHAT ve TERAKKİ) kurulması
1890 Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları  
1894 Sasun’ da Ermeni olayları
1895 İstanbul da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri
1896 Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları
1896 Girit isyanının alevlenmesi
1897 Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması,
1897 Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları
1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi
1898 Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi
1898 Girit’ten Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olması
1899 Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlara verilmesi
1901 Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri
1902 Yemen isyanlarının tekrar başlaması
1902 Makedonya'da Bulgar İhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti (23 Kasım)
1902 Cum'a-ı Bala ayaklanması (23 Kasım)  
1903 Mürzsteg Programı, Makedonya'ya muhtariyet verilmesi (Eylül)
1905 Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri (21 Temmuz)
1906 Akabe olayları ve Akabe krizi  
1908 II. MEŞRUTİYET’İN İLÂNI (23 Temmuz)
1908 Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi (5 Ekim)
1908 Girit Rumlarının adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri (6 Ekim)
1908 II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Mebusan'ın toplanması (17 Aralık)
1909 Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları
1909 31 Mart Olayı (13 Nisan)
1909 Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması, İstanbul'daki düzeni sağlaması (19 Nisan)
1909 Meclisin açılması (17 Aralık)
1910 Arnavutların ayaklanmaları
1911 İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'ye saldırması ve işgali
1911 1912 - Osmanlı İtalyan Savaşı
1912 1913 - Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmesi Balkan Savaşı
1912 Meclis-i Mebusan'ın feshi (1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı) (18 Ocak)
1912 II. Dönem Meclis-i Mebusan'ın toplanması (18 Nisan)
1912 İtalyanların Rodos, On iki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri (18 Nisan)
1912 II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi (5 Ağustos)
1912 Trablus ve Bingazi'nin İtalya ya terki,
1912 Uşi Antlaşması, Rodos ve On iki Ada'nın İtalya’ya verilmesi (15 Ekim)  
1912 Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi (29 Kasım)
1913 Bâb-ı Ãli Baskını
1913 I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi (30 Mayıs)
1913 II. Balkan Savaşı'nın başlaması (29 Haziran)
1913 Edirne'nin geri alınması (21 Temmuz)
1913 Osmanlı-Bulgar barışı, İstanbul Antlaşması (29 Eylül)
1913 Osmanlı-Yunan barışı, Atina Antlaşması (14 Kasım)
1914 5. Meclis-i Mebusan'ın açılışı (14 Mayıs)
1914 Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük Franz Ferdinand Saraybosna'da öldürülmesi  
1914 Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş ilanı (28 Temmuz)
1914 Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı (1 Ağustos)
1914 Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması (2 Ağustos)
1914 Almanya'nın Fransa'ya, İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı, I. Dünya Savaşı'nın başlaması
1914 Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi.
1914 Karadeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması (29 Ekim)
1914 Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış Harekâtı (Kasım - Aralık)
1914 Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (3 Kasım)
1914 İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (5 Kasım)
1914 Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne savaş ilanı (11 Kasım)
1914 Cihad-ı Ekber ilanı (14 Kasım)
1914 Mısır'ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi,
1914 Mısır’da Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi (18 Aralık)
1915 Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Kanal Seferi
1915 Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması, Çanakkale Savaşları  
1915 Doğu Anadolu'da Ruslarla işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması, Tehcir
1916 Hicaz ve Mekke'nin kaybı
1917 Yıldırım Orduları Grubu'nun kurulması
1917 Sina ve Filistin Cephesi'nin çöküşü
1917 Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkması ve çarlığın sonu  
1917 Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı(25 Mart)
1918 Brest- Litovsk Barış Antlaşması (3 Mart)
1918 VI. MEHMED VAHİDETTİN’İN TAHTA ÇIKMASI
1918 Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi (2 Ekim)
1918 Sadrazam Talat Paşa'nın istifası
1918 Mondros Mütarekesi'nin imzalanması (30 Ekim)
1918 Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmeleri (3 Kasım-4 Kasım)
1918 İtilaf Devletleri'nin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları (13 Kasım)
1919 Damat Ferid Paşa'nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Fırkasının iktidara geçmesi
1919 Yunanlıların İzmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri (15 Mayıs)
1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı (19 Mayıs)
1919 Erzurum Kongresi (23 Temmuz)
1919 Sivas Kongresi (4 Eylül)
1919 Amasya Protokolü (22 Ekim)
1919 Misak-ı Milli, Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı (29 Kasım)
1920 İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki resmi binalara girmeleri,
1920 Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın dağıtılması ve kapanması
1920 Damat Ferid Paşa'nın sadareti (5 Nisan)
1920 Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkûm etmesi (11 Mayıs)
1920 İstanbul Hükümeti'nin SEVR ANTLAŞMASI’NIN imzalanması (10 Ağustos)

1920  Gümrü Antlaşması'nın imzalanması (3 Aralık)
1921  Londra Konferansı
1921  II. İnönü Savaşı (31 Mart)
1921  Sakarya Meydan Savaşı (3 Eylül)
1922  Başkomutanlık Meydan Muharebesi (27 Ağustos)
1922  İzmir'in kurtuluşu (9 Eylül)
1922  Mudanya Mütarekesi (11 Ekim)
1922  Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım)
1922  VI. MEHMED VAHİDETTİN’İN yurtdışına çıkması
1922  Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi (16 Kasım)
1923  LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (24 Temmuz)

1923  Ankara'nın başşehir olarak kabulü (13 Ekim)
1923  CUMHURİYET’İN İLÂNI (29 Ekim)

YARARLANILAN KAYNAKLAR:
- Mustafa Murat Çay
   (Cevat Rifat Atilhan) Dr. Tezi, Konya 2013
- Bediüzzaman Said Nursi
  Emirdağ Lâhikası, s, 293-294, 295 (Neş: Sözler Yayınevi-1993)
-Cengiz Özakıncı
  Hitler’in İmamları
-Pınar Özden Cankara
Türk Sağ Muhafazakâr-İslamcılık Akımının Öteki Algısı: Yahudi Topluluğu Üzerinden Siyonizm, Komünizm ve Kapitalizm Okuması (Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 2015 Sayı:48)
 

Kenan Mutlu Gürses

Kenan Mutlu Gürses © 2011 - 2018 Her hakkı saklıdır. Başa Dön