DONALD JOHN TRUMP'A AÇIK MEKTUP

31 Mart 2018


      Mr. Donald John Trump
      ABD Devlet Başkanı

      Sayın Meslektaşım,
      Sakın şaşırmayınız.  Meslektaşlığımız, devlet başkanlığından kaynaklanmıyor. Sizin gibi olmasa da, benimde iştigal alanım gayrimenkul. Başkanlığınızı kutlamak için 20 Ocak 2017 gününden, bu güne kadar defalarca düşündüm. Forbes dergisine göre, dünyanın en zengin 400 iş adamı içerisinde yer alan birisi, devlet başkanı seçildikten hemen sonra, bu kadar kışkırtıcı, dünya siyasetine aykırı ve çılgınlık seviyesinde açıklamaları ne için yapıyor? Her dokunduğu yerden, neden kan kokuları geliyor?
      Düşünmenin önünde engel yok... Ben düşünürken, hakkınızda “anayasayı ihlalden” yargılanmanızın önünün açıldığı hakkında ki haberi okudum. Ne kadar üzüldüm, bilemezsiniz! Bu ve benzer konulara girerek de sizi üzmek istemiyorum… İzin verirseniz birazcık tarihten, birleşik devletlerin başarılarından bahsedelim!
      Tarih dendiğinde, günümüz dünyasının insanları, hiç başkaca bir tarih yokmuşçasına, ama Amerika diyor, fakat sonunu bir türlü tamamlamıyorlar! Nedense, Amerika’nın geçmiş tarihini bir türlü hatırlamıyorlar! Hatırlamadıkları bir yana, akıllarına, 70 MİLYON Kızılderili’nin nasıl katledildiğini, Kızılderililer AÇ kalsın diye öldürülen hayvanları yok edilen bizonları hiç getirmiyorlar…
      Sayın Meslektaşım 
      Donald John Trump,     
      Bilmiyorum, dünya tarihi ile ne kadar ilgilendiniz? Dünyadan yetmiş iki millet, topraklarınıza ayak basar basmaz katıksız Amerikalı oluyor. Bunun sırrını açıklayabilirmisiniz? Almanya’dan gelerek, ABD Başkan olabilmek, az iş mi? Yüz yıllar ne de çabuk geçiyor… Siz milletleri, dinleri, dilleri, asırlar boyunca meydana getirilen medeniyetleri de yok etmektesiniz. Tapınaklar, kiliseler, camiler, heykeller, abideler en önemlisi arşivleri, yazılı kaynakları yok ediyorsunuz. Ve halen devam eden VAHŞETE ben değil, dünya dahi bir anlam veremiyor…
       Ne kadar anlayacağınızı, nasıl değerlendirileceğinizi bilmemekle beraber, sizin Hıristiyanlığınız konusunda dahi endişelerim var! Kan ve gözyaşı getirdiğiniz topraklarda Musevilik, Hıristiyanlık ve İslâm’ın doğduğu coğrafya olduğunu nasıl görmemezlikten gelirsiniz? Sizin manevi dünyanızda bu kadar mı büyük duyarsızlık ve boşluklar var? Dünya tarihi, kültürü kısacası medeniyetin beşiğine yaptıklarınızı hangi vicdan kabul edebilir? Mezopotamya, Sümer, Fırat, Dicle, Mısır, Nil, Asurlar vd .leri sizin için neden anlamsız… 
      Sayın Meslektaşım 
      Donald John Trump,
      Herhalde acının hissedilmesi, her toplumda farklı oluyor. Meselâ bizlere tarih dendiğinde, gözlerimiz kamaşır (!)Thomas Woodrow Wilson’u hatırlarız. O’nun koyduğu prensipler hiç aklımızdan çıkmaz… Hatta kendimizi alamaz size olan sevgimizle (!) Harry S. Truman’ı anmayı hiç ihmal etmeyiz… O’nun ortaya koyduğu doktrinleri nasıl unuturuz ki?
      Bunları neden yazıyorum. Ülkeniz ABD, geçmiş ve günümüz de yaptığı vahşeti, kan ve gözyaşı ile boğduğunuz dünyayı, geçmiş tarihine hiç bakmaksızın, ERMENİ lobisinin baskısı ile ülkemiz TÜRKİYE’Yİ SÖZDE SOYKIRIMI yapmakla suçluyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde haklı olarak uyguladığı TEHCİRİ, siyasal atraksiyonlarla SÖZDE SOYKIRIMI olarak göstermeğe uğraşıyorsunuz.
      Olmayan vicdanınızı, tartışılacak hale dönüşen Hıristiyanlığınızı, artık TANRI buyruğu noktasında yaşamaya çalışınız. ERMENİLERİN siyasi oyunlarının maşası olmayınız. TAŞNAKLARIN para trafiğini gerektiği gibi inceleyiniz. ERMENİ LOBİSİNİN BASKISINDAN neden kurtulamadığınızı dünyaya açıklayınız. Gerçekten 18.-19. Yüzyıllardan başlayarak 1915 tarihine kadar olan TARİH bilgisinden yoksunsanız, öğrenmek isteyeceğiniz her anın cevabını BELGELERLE biz size iletelim. Yalnız tarihçiler değil DIŞİŞLERİ mensuplarını da BELGELERE dayalı konuşturalım.  Lütfen, ikiyüzlü davranarak SÖZDE SOYKIRIMINI siyasal çıkarlarınız doğrultusunda SAHTE belgeleri kaynak göstererek kullanmayınız.
      Aşağıda verdiğim kronolojik olayları, hatırlayarak, sorgulayarak, bilmediklerinizi öğrenerek değerlendireceğinize inanıyorum. Günümüzde devam eden Afganistan, Irak ve Suriye’yi, tarihinizde köleleştirdiğiniz ve ölüme sürüklediğiniz Afrikalıları, Mangaları, Karayip Adalarında yaşananları ve diğerlerini artık yazmıyorum…

      Sayın Meslektaşım 
      Donald John Trump, 
      Bu kadar uzun bir mektubu, özellikle 23 NİSAN 2018 gecesi, eşiniz ve çocuklarınızla birlikte okuyunuz. Cevabınızı, 24 Nisan 2018 günü bekliyorum. Son Suriye kararınızı, şeytani bir amacınız yok ise olumlu bulduğumu belirterek, size sağlıklı günler diliyorum…
      Saygılarımla,
       Mr Trump, 
       Unutmuş gibi yapanlara ve özellikle size devletinizin yapmış olduğu katliamları, Carol Richardson’un “What Does God Require? Working to Close The School of Assassins” adlı eserin de  ve diğer muhtelif kaynaklarda yer alan Amerika’nın yapmış olduğu katliamları şöyle sıralıyorum;
1729 de II. Katerina’nın Ermenileri, Osmanlı Devletine karşı kışkırtması,
1780 ler de  Amerikan Gazetelerinin, Anadolu’nun hangi ürünleri hakkında reklâm yaptığını,
1797 de Amerikan bayraklı ilk ticaret gemisinin İzmir’e geldiğini,
1797 de gemilerinize tanınan hakların, İngiliz Levant Company  gemilerine tanınan haklar seviyesine yükseltildiğini,
1802 de William Stewart’ın Konsolos olarak İzmir’e geldiğini,
1804-1805 tarihlerinde İzmir Limanına gelen ticaret gemilerinizi, ihracat ve ithalat yapıldığını,
1810 da Boston da “American Board of Commissioners for Foreign Missions” kurulduğunu,
1811 de Woodmas and Offley isimli şirketinizin İzmir’e yerleştiğini ve David Offley ile oğullarını,
1819 da Türkiye’nin Amerikan misyoner programına neden alındığını,
1821 de ilk misyonerlerin Anadolu’ya neden geldiğini,
1823 de İzmir’e 18 Amerikan gemisinin geldiğini,
1824 de Akdeniz’de korsan gemilerinizin dolaşması için Cezayir Beyliğine ödediğiniz haraçı,
1824 de gemilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla donanmanızın “Palma de Minorca” adasında üst kurduğunuzdan,
1824 de Amerikan şirket sayısının İzmir de dörte yükseldiğini,
1824 de Mora ayaklanması sırasında, Amerikan gemilerini Yunanlı korsanlardan nasıl korunduğunu,
1824 de Yunan Korsanlarına para yardımı yapmak teşebbüsünüzü,
1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı’na rağmen Amerika-Türkiye ticaretinin geliştiğini,
1830 da Türkiye-Amerika arasında yapılan ticaret antlaşması ile “en ziyade müsaadeye mazhar devlet” statüsüne yükseldiğinizi,
1830 da “Dostluk ve Ticaret” antlaşmasını, sonrasında Ortodoks, Gregoryen ve Rumlara karşı ilginizi, 
1830 dan itibaren Ermeni ve Rum OSMANLI vatandaşlarının SİMSARLIĞA başladıklarını,
1830 dan itibaren ERMENİLERLE Amerikalıların iç-içe ticaret ilişkilerine başladıklarını,
1830 da ABD Misyonerlerinin “ din aşkıyla” Anadolu’yu dört çalışma bölgesine ayırdıklarını,
1830 da Amerikalı Misyonerlerin Ermeniler için nasıl eğitim seferberliği başlattıklarını,
1834 de İstanbul Beyoğlu’nda Ermeniler için ilk misyoner okulunun nasıl açıldığını,
1835 de Bulgarların, Gabrova’da ilk Bulgar okulunu nasıl açtıklarını,
1836 da Ermeniler için 2. Misyoner okulunun açılmasını, sonra kapanmasını,
1840 da Ermeni öğrencilerin hangi amaçla Amerika’ya gönderildiğini,
1842 de İzmir de ki Amerikalı tacirin, Dışişleri Bakanınız, Daniel Webster’e yazdığı mektubun içeriğini,  
1848 e gelindiğinde Ermeni Cemaati’nin nasıl Gregoryen, Katolik ve Protestan diye üçe bölündüğünü,
1850 den itibaren Ermenilerin Amerikaya giderek Amerikan vatandaşlığı almaya başladıklarını,
1850 1853-1856 da Amerikalı misyonerlerin çalışmalarının nasıl hızlandığını,
1852 de Boston Misyoner mrk. Tarafından rahip George W. Dunmore’nin neden Doğu Anadolu’ya gönderildiğini,
1852 de Harput Amerikan Misyoner Merkezinin neden kurulduğunu,
1859 da Harput da Amerikan Misyoner kolejinin neden açıldığını, (Fırat Koleji) (Yeprad Koleji)
1861 de İstanbul’da Robert Kolejinin temelinin atıldığını,
1863 de Merzifon da neden Amerikan ruhban okulunun açıldığını,
1867 de Washington da Osmanlı Elçiliğinin açıldığını,
1870 de Amerikalı kadın misyoner Maria A. West’in neden Harput’a geldiğini,
1872 de Van’da Ermenilerin, “İttihat-ı Halas Cemiyeti”ni kurduklarını,
1876 da Bulgar okullarının sayısının nasıl 1600’e yükseldiğini,
1876 da Agop Bobigian’ın Amerika-Türkiye arasında gidiş-gelişini,
1876 da Filibe Sancağı’nda çıkarılan Bulgar ayaklanmasını,
1878 de Berlin Antlaşması’nda Ermenilerin adı varken, ABD adının neden geçmediğini,
1880 de Harput Kolejinin neden genişletildiğini,
1880 de Harput Ovasında neden 66 köyden 62 sinde misyoner istasyonu açıldığını,
1880 ler de Boston, New York, Şikago gb. şehirlere yerleşen Ermenileri,
1880 de Erzurum’da Ermenilerin, “ Silahlılar Cemiyeti” ni kurduklarını,
1881 de Erzurum’da Ermenilerin, “Şura-yı Ali Cemiyeti”ni kurduklarını,
1881 de Erivan’da Ermenilerin, “Hayır İşleri Derneği” ni kurduklarını,
1881 de Merzifon’da açılan ruhban okulunun neden High School düzeyine çıkarıldığını,
1882 de Van’da Ermenilerin, “Kara Haç” derneğini kurduklarını,
1882 de İstanbul’da Ermenilerin, “Ermeni Vatanperverler Derneği” ni kurduklarını,
1886 da Sivas ABD Konsolosluğu’nun açıldığını,
1886 da Sivas’ta 25 Amerikan Misyonerinin bulunduğunu,
1886 da Merzifon High School’un neden kolej düzeyine yükseltildiğini,
1887 de Sivas Amerikan Konsolosu H.M. Jewet’in Merzifon koleji için 20 sayılı raporunda neler yazdığını,
1887 de Sivas nüfusunun 900.000 olduğunu, (780.000 Türk, 110.000 Hristiyan)
1890 da Robert Kolejin statüsünün neden değiştirildiğini, sadece Ermenilerin eğitimine ağırlık verildiğini,
1890 da Ermeni Hınçak ve Taşnak komitelerinin sahneye nasıl çıktığını,
1890 da Hınçak komitesinin kurucularından Nisan Garabedyan’ın Amerika’ya neden geldiğini,
1890 da Amerika da başlayan Türk düşmanlığının nedenlerini,
1890 da Rahip Edwin M. Blisa’nın yazdığı, “Turkey The Armenian Atrocities” kitabını,
1890 da Rahip Misyoner A.W. Williams’ın yazdığı “Bleeding Armenia” kitabını,
1890 da Misyoner Frederick Davis Greene’nin yazdığı “Armenian Massacres or The Sword of Mohammed” kitabını,
1891 de Worcester kentinde kaç Ermeni’nin ihtiyacı için ilk kilisenin açıldığını,
1892 de Sivas da ABD Misyonerleri sayısının 73 kişiye yükseldiğini,
1893 de Osmanlı Elçisi Mavroyeni Bey’in, Amerika Dışişleri Bakanı Mr. Gresham’a verdiği notayı,
1893 de Varjabedyan isimli Ermeni’nin ABD Başkanı Stephen Grover Cleveland’a yazdığı mektubu,
1893 de Amerikan Misyoner Örgütü mrk. Sekreteri Judson Smith’in neler söylediğini,
1893 de Merzifon Amerikan Kolej Müdürü Dr. Herrick, Londra’da neler yaptığını,
1893 de Misyoner görevi yapanların 1094’ü nün neden Ermenilerden seçildiğini,
1893 de Amerikan Misyonerlerinin Anadolu da neden 7 Milyondan fazla kitap dağıttığını,
1893 de Amerikan Sivas Konsolosu Juwett’in Anadolu’ya gönderildiğini söylediği 6 Milyon Doların akıbetini,
1894 de Bitlis/Sasun Ayaklanması ile yakından ilgilenmenizin nedenlerini,
1894 de Louisiana Senatörü Newton Blanchard’ın Ermeni işini Amerikan Senatosuna getirdiğini,
1894 de Ermeni Komitelerinin Amerika’dan neden silah ve dinamit satın aldıklarını, 
1894 de Nişan Karabetyan’ın Amerika’da nden ve nasıl silah temin ettiğini,
1895 de Amerika da yürütülen “Ermenilere Yardım” kampanyasının amacının ne olduğunu,
1895 de W.W. Howard isimli Amerikalının, toplanan paralarla neden VAN’A geldiğini,
1895 de Anadolu’da Ermeni kargaşasının nasıl başladığını,
1895 de Mr. Gladstone’nin kanaatlerini,
1896 da ABD Senatosu’nun Berlin Antlaşması ile ilgili Türkiye’yi protesto ettiğini,
1896 da Leo Bergholz tarafından ABD Erzurum Konsolosluğu’nun açılması,
1896 da Erzurum Konsolosluğunun neden 66.100 Ermeni’ye para dağıtıldığını,
1898 de Meksika’nın işgal edildiğini ve Küba’ya girildiğini,
1900 de Evlenmek üzere Ermeni kızları neden Amerika’ya gönderildiğini,
1900 de Amerika’ya 12.000 Ermeni’nin göç etmiş olmasını,
1901 de Thomas H. Norton tarafından Harput ABD Konsolosluğu’nun açılması,
1905 de “Ermenistan’ın Amerikan Dostları” derneğinin kurulduğunu,
1909 da Adana olayları ile ABD de Ermeni propagandasının patladığını,
1909 da “Ermenistan’ın Amerikan Dostları” derneğinin düzenlediği mitingi,
1909 da New York çevresinde Ermenilerin düzenlediği mitingi,
1909 da ABD Dışişleri Bakan Vekili Huntington Wilson’un telgrafını,
1909 da ABD li çiftçi Arthur E. Smith adlı çifçinin Başkan Taft’a gönderdiği mektubu,
1909 da National Council of Congragational Churches’ bağlı grupların toplandığını,
1909 da M.G. Papazian, H.G. Benneyan ve H.M. Dadorian’ın ABD Başkanına yazdığı mektubu,
1910 da Amerika’ya göç eden Ermenilerin sayısı 80.000-150.000 arasında olmuştur.
1913 de Amerika’da yaşayan Ermeni nüfusunun ne kadar olduğunu,
1914 de Amerika da kaç Taşnak komitesi kurulduğunu,
1914 de 1915 de Rus Çarı II. Nikola’nın Ermenileri ayaklanmaya teşvik beyannamesi yayınladığını,
1915 de Konsolos Lesli Dewis’in raporunu,
1915 Osmanlı İmparatorluğu Ermeni Tehcirinin gerçekten nasıl yapıldığını,
1917 de Türk-Amerikan ilişkilerinin kesildiğini,
1919 da General Harbord’un Anadolu’ya geldiğini,
1920 de Amerikan Senatosu’nun Ermeni Mandasını üstlenmeyi reddettiğini,
19221 de Nikaragua’nın işgal edildiğini,
1924 de Lozan Antlaşmasının Senato Başkanı Calwin Coolidge tarafından senatoya gönderildiğini,
1927 de Lozan Antalşaması’nın Amerikan Senatosu’nca reddedildiğini,
1945 de Hiroşima ve Nagazaki’nin bombalandığını, 300.000 insanın vahşice öldürüldüğünü,
1950 de Kore’ye saldırıldığını, 100.000 lerce Korel’nin katledildiğini,
1950 de Küba’da 60.000 insanın ABD destekli Batista birliklerince katledildiğini,
1954 de Guatemalalı binlerce insanın öldürüldüğünü,
1955 de Endonezya, Laos ve Kamboçya’da CIA’nın kaç kişiyi katlettiğini,
1961 de Küba’ya karşı DOMUZ KÖRFEZİ çıkarmasının ve sonuçlarının ne olduğunu,
1965 de ABD Paraşütçülerinin 10.000 Dominikliyi nasıl katlettiğini,
1970 de Kamboçya ve Laos’ta BİR MİLYON insanın nasıl katledildiğini,
1973 de Şili de CIA’nın düzenlediği darbe ile 30.000 kişinin nasıl katledildiğini,
1975 de Vietnam işgali bittiğinde KAÇ milyon insanın katledilmiş olduğunu,
1983 de Lübnan’da 14.000 ABD Deniz Piyadesinin binlerce Lübnanlıyı katlettiğini,
1983 de II. Lübnan işgalinde günlerce devam eden bombalama sonucunda öldürülenlerin sayısının bilinmediğini,
1986 da Libya bombalandığında, BİN den fazla sivilin katledildiğini,
1989 da BEŞ BİN Panamalının nasıl öldürüldüğünü,
1991 de Irak’ta ilk Körfez Savaşı’nda KAÇ kişinin katledildiğini,
1991 de Somali de katledilenlerin sayısını,
2001 de Afganistan’ın neden işgal edildiğini, devam eden işgalde halen kaç kişinin öldürülmekte olduğunu,
2003 de Irak’ın yeniden işgal edildiğini, 2.000.000 dan fazla insanın katledildiğini ve katliamın devam ettiğini,
KAYNAK: 
Açık Kaynaklar,
Dr. Bilâl N. Şimşir, Ermeni Propagandasının Amerika Boyutu Üzerine,
-Prof. Dr. Mustafa Turan, Osmanlı Devleti’ni Parçalama Politikaları,
Doç.Dr İsmail Mangaltepe, Ermenilere Yönelik Destek Faaliyetleri,
Prof. Dr. Erdal Açıkses- Okt. Ebru Gür, Amerika’nın Ermeni Faaliyetlerindeki Rolü,
Seçkin Behlül Alan, ABD’nin Kısa Kanlı Soykırım Tarihi,
Yrd. Doç. Dr. Güler Yarcı, Ermeni İhtilal Komitelerinin Silahlandırılması,

Kenan Mutlu Gürses


Kenan Mutlu Gürses © 2011 - 2024 Her hakkı saklıdır. Başa Dön