Yazı Arşivi (2023)

TARİH, AĞUSTOS AYI ve ERMENİLER (XVIII)

15 Aralık 2023


Longworrth'ın yerine vekâlet edecek diğer konsoloslar da izinde olduğundan, İngiliz Büyükelçiliği çaresiz Sivas'taki Maunsell'i, Longworth'ın yokluğunda oraya göndermekten başka bir yol bulamamıştır. 4 Ağustos günü Longworth izine çıkmış ve aynı gün de Maunsell Trabzon'a gelerek konsolosluğun sorumluluğunu üzerine almıştır.

Devamını oku


TARİH, AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (XVII)

05 Aralık 2023


Eylül ayının sonuna doğru Erzincan'dan Bitlis'e giden 4. Ordu Kumandanı Müşir Zeki Paşa, bir ay kadar Muş'ta ve birkaç gün de olay mahalli olan askerlerin konuşlandığı Andug Dağı'nda kaldıktan sonra geri dönmüştür.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (XVI)

18 Kasım 2023


İran Devleti’nin Selmas ve civarındaki Şiiler ile Ermeniler’e 2.000 kadar sürmeli tüfek göndererek, dağıttığı; bir hayli süvari askerini de buralara sevk ettiği öğrenildi.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (XV)

04 Kasım 2023


Kumkapı gösterisinin elebaşısı olan Cangülyan’ın idama mahkûm edilmesi, Padişah tarafından cezasının müebbet hapse çevrilmesi.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (XIV)

11 Ekim 2023


Kıbrıs adasının idaresinin İngiltere’ye terk edilmesi hükümleri bulunuyordu. İngiltere, Kıbrıs Anlaşması’na ıslahata dair bir madde ekleterek Osmanlı Devleti’ndeki Hıristiyanların ve özellikle Ermenilerin kontrolünü elde etmeyi hedeflemişti.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (IX)

10 Ekim 2023


Çariçe II. Katerina Kafkasya'da iki küçük devlet kurulmasını öngörüyordu. Bunlardan biri Gürcistan, öteki Ermenistan olacak ve münhasıran Rusya'ya bağımlı kalacaklardı.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (X)

10 Ekim 2023


Hanın siyasetinden memnun olmayan Pembek ahalisi ve Melik Avramın, Yüzbaşı Kabrielin itaati altındaki 200 Ermeni ailesi ve mallarıyla birlikte Pembeye kaçarak Rus askerlerinin himayesine sığındılar.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (XI)

10 Ekim 2023


  Bu görüşmeye göre Osmanlı ana ordusu Tuna hattında Ruslara cephe açacak, Kafkasya’daki savaşın askeri yükünü İran karşılayacaktır. Karabağ ve Pembek’te toplanacak olan İran askerleri, Revan Hanlığı’na göndereceği on bin kişilik kuvvetle ile Emin Paşa’nın yirmi dört bin kişilik ordusu birleşecekti.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (XII)

10 Ekim 2023


Trabzon'a ticaret amacıyla Sivas'tan, Şebinkarahisar'dan, Tokat'tan, Canik'ten (Samsun), İran'dan, Kırım'dan, Rumeli'den, Gönye sancağından, Hopa'dan, Erzincan çevresinden, Cara ve Ahıska kazalarından, Kafkaslar'dan tüccarlar gelmekteydi.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (XIII)

10 Ekim 2023


Örneğin, Robert Koleji Müdürü olan G. Washburn hatıratında; Taşnak mensubu Ermenilerin 1896 Osmanlı Bankası baskınına bilinçli olarak Osmanlı idaresi tarafından izin verildiğini söyleyerek ve kentteki tüm çatışma ve katliamları Türklere yükleyecek kadar ileri gitmektedir.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (VII)

09 Ekim 2023


Bundan sonra Arifi Ahmed Paşa'nın yerine serasker tayin edilen Erzurum valisi Hacı Mustafa Paşa tarafından AĞUSTOS 1725 de Lori ve Eylül'de Gence zabt edilmiştir.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (VIII)

09 Ekim 2023


Şehirde yaşayan bazı Ermeniler ise gelişmelerden korkarak yeniden Kartli -Kahetiya çarı Teymuraza bu durumu anlatmak ve yardım talep etmek için müracaat ettiler.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (VI)

08 Ekim 2023


Noradunkyanlar, dal budak sarmış, yaklaşık iki asırlık büyük bir ailedir. Asılları Divrik'in (bugünkü yazılışla Divriği) veya Eğin'in KESME (Ermenice GASMA) köyündendir. İşbu sülale hakkında 1952 sıralarında, rahmetli Toros Azadyan'ın (1893–1955) Eğin monografisi için, Ermenice etraflı bir yazı hazırladıysak da, müellifin ölümü sebebiyle neşredilmedi.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (V)

02 Ekim 2023


“Osmanlı Devletinde Genç Osman fâciasının (1622) bir neticesi olarak, İstanbulda sık sık askerî ayaklanmalar cereyan ederken, devletin uzak vilayetlerinde de bir takım karışıklıklar olmaktaydı.”

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (IV)

24 Eylül 2023


Bu tarihî belgeye Türkiye’yi temsilen Veziriâzam Serdar Kemankeş Kara Mustafa Paşa, İran tarafını da olağanüstü yetkilerle gönderilmiş murahhas Saru-Han’la elçi Muhammed Kulu Han imza koymuşlardır.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (III)

18 Eylül 2023


Ancak Maraş şehri Türklerin elinden çıkmadı. Ermenilere vurulan bu ağır darbeden sonra, Ermeni hâkimi barış yapmak ve Memluklardan af dilemek gerekçesiyle elçi göndermiştir.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (II)

10 Eylül 2023


Bunun için Ermenilerin Türkler tarafından yok edilmesi YALANINI The Times gazetesi aracılığıyla bütün dünyaya söylemekten geri durmamıstır.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (I)

22 Ağustos 2023


Tarih sayfalarını çevirirken, Fransa’nın 1789 yılına kadar tam 175 yıl meclisini toplamadığının üzerinde hiç durmadık.

Devamını oku


ASILSIZ İDDİALARIN GÖLGESİNDE ERMENİ YALANCILIĞI

04 Temmuz 2023


Sadakatsizlik madalyası olsa idi, onu alacak ilk millet herhalde Ermeniler olurdu. Acaba Albert Camus da “sadakat uçurumdur, sadakatsizlik hiçlik” ifadelerini Ermeniler için kullanmış olabilir mi?

Devamını oku


ERMENİ MESELESİNİ ANLAYAMAMAK VE NORMALLEŞMEK!

17 Mayıs 2023


Katolik Kilisesi/- Avrupa Parlamentosu- Avrupa Konseyi/- Avrupa Yeşiller Partisi/- Amerikan Yahudi Komitesi gb. Uluslararası Kuruluşların da soykırımı tanımış olduğunu gördüğünüz de acaba bu nasıl NORMALLEŞME denilmez mi?

Devamını oku


ÇIRPINIRDI KARADENİZ VE ERMENİ YALANLARI

31 Mart 2023


. Ve sonunda!1918 yılının Mart-Nisan aylarında Bakü, Şamahı, Guba, Lenkeran ve diğer bölgelerde Ermeni qəddarları 50 bin Azerbaycan’lıyı katletmiş, 10 binlerce insanı kendi topraklarından kovmuşlar.”

Devamını oku


BAK NERELER ERMENİSTAN MIŞ! ( I )

28 Şubat 2023


“Hayasdan, birçok milletlerin faaliyetlerine sahne olmuştur. Bundan dolayı, birçok milletler Hayasdan’da yer almışlardır. Ermeniler de bunlardan birisidir. Her ne kadar belirli bir zaman için baş, âmir durumunda olmuşlar ise bile, daha çok ikinci ve bağımlı durumda kalmışlardır. Bu sebeble; Ermenilerin tarihi Hayasdan içine giremez. Ancak Ermeni tarihi Hayasdan tarihinden bir parça teşkil eder.”

Devamını oku


BAK NERELER ERMENİSTAN MIŞ! ( II)

28 Şubat 2023


“Hayasdan, birçok milletlerin faaliyetlerine sahne olmuştur. Bundan dolayı, birçok milletler Hayasdan’da yer almışlardır. Ermeniler de bunlardan birisidir. Her ne kadar belirli bir zaman için baş, âmir durumunda olmuşlar ise bile, daha çok ikinci ve bağımlı durumda kalmışlardır. Bu sebeble; Ermenilerin tarihi Hayasdan içine giremez. Ancak Ermeni tarihi Hayasdan tarihinden bir parça teşkil eder.”

Devamını oku


BAK NERELER ERMENİSTAN MIŞ! (III)

28 Şubat 2023


“Hayasdan, birçok milletlerin faaliyetlerine sahne olmuştur. Bundan dolayı, birçok milletler Hayasdan’da yer almışlardır. Ermeniler de bunlardan birisidir. Her ne kadar belirli bir zaman için baş, âmir durumunda olmuşlar ise bile, daha çok ikinci ve bağımlı durumda kalmışlardır. Bu sebeble; Ermenilerin tarihi Hayasdan içine giremez. Ancak Ermeni tarihi Hayasdan tarihinden bir parça teşkil eder.”

Devamını oku


Kenan Mutlu Gürses © 2011 - 2024 Her hakkı saklıdır. Başa Dön