ERMENİ DİASPORASI’NIN SÖZDE SOYKIRIMLA DANSI

01 Şubat 2018


      Diaspora Ermenileri yalan söylerken, basamakları tersine inmeye çalışıyorlar. Bin yıllık beraberlik, Bizans zulmünden TÜRKLER tarafından kurtarılmalarını, yani ON asırlık yaşanmışlığı daima yok sayarak, uçarcasına 1915 yılına geliyorlar. İnsan olan biraz insaflı olamaz mı? Hiç değilse, biz Ermeniler,  1800 lı yılların, özellikle ikinci yarısından sonra, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan bütün Hıristiyanlar gibi, bağımsız bir devlet kurmak sevdasına kapıldık diyemezler mi?

      Diaspora Ermenileri her ne kadar YALAN söylemeğe devam etseler de, onların sapkın sözlerine karşılık Anadolu ve İstanbul Kiliseleri duruşlarıyla O YALANLARA isyan etmektedir. Söz konusu kiliselerin birçoğu Romalılardan intikal etmiş olsa bile..   Rumlardan (Bizans) geriye kalan, sonra Ermenilerin kullandığı KİLİSELERİ Sanat Tarihçileri herhalde bir gün ayrıntılı olarak yazacaklardır!  

      Hatırlanacak olursa, BAŞEPİSKOPOS KAREKİN BEKÇİYAN'A AÇIK MEKTUP başlıklı 31 Aralık 2017 tarihli yazıma henüz cevap alamadım. Tekrar Sayın Karekin Bekçiyan’a sormak istiyorum; Bir din adamı dürüstlüğüyle, Osmanlı İmparatorluğu şayet Ermenilere 1915 yılında “sözde soykırımı” uygulamış ise KİLİSELERİNİ neden ortadan kaldırmamıştır? Aday olduğu PATRİKLİK görevini elde ettiği takdirde hangi KİLİSE de ayinleri yönetecektir?

      ERMENİ DİASPORASI’NIN SÖZDE SOYKIRIMI DANSI’NI bırakarak, aşağıdaki KİLİSELERDEN dilediklerinde ve TANRI karşısında, bir defa olsun DOĞRUYU söylemelerini bekliyorum.

Surp Kevork Ermeni Ortodoks Kilisesi; Samatya                              1461

Surp Asdvadzadzin Ermeni Ortodoks Kilisesi; Kumkapı                  1461

Surp Nigogasyon Ermeni Ortodoks Kilisesi; Topkapı                       1475

Surp Garabet Ermeni Ortodoks Kilisesi; Üsküdar                              1555

Surp Takavor Ermeni Ortodoks Kilisesi; Kadıköy                             1720

Surp Hovhannes Ermeni Ortodoks Kilisesi; Ortaköy                         1726

Surp Haç Ermeni Ortodoks Kilisesi; Üsküdar                                    1727

Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Ortodoks Kilisesi; Karaköy               1731

 

Surp Harutyan Ermeni Ortodoks Kilisesi; Taksim                             1738

Surp Asdvadzadzin Ermeni Ortodoks Kilisesi; Yeniköy                   1741

Surp Isdepanos Ermeni Ortodoks Kilisesi; Yeşilköy                         1777

Surp Hovhannes Ermeni Ortodoks Kilisesi; Yedikule/Samatya        1807

Üçhoran Ermeni Ortodoks Kilisesi; Beyoğlu (Surp Yerrortutyun)    1809

Surp Hovhannes Ermeni Kilisesi; Gedikpaşa                                     1827

Dzınunt Surp Asdvadzadzni Ermeni Ortodoks Kilisesi; Bakırköy     1831

Surp Hıreşdagabet Ermeni Ortodoks Kilisesi Ayvansaray                 1831

Yerevman Surp Haç Ermeni Ortodoks Kilisesi; Kuruçeşme              1834

Surp Krikor Lusavoriç Ortadoks Ermeni Kilisesi; Kuzguncuk          1835

Surp Asdvadzadzın Ermeni Ortodoks Kilisesi; Beşiktaş                    1838

Altımermer Surp Hagop Ermeni Ortodoks Kilisesi; Kocamustafa     1839

Surp Yerits Mangants Ermeni Kilisesi; Emirgân                                1840

Surp Hovhannes Mıgırdiç Ermeni Katolik Kilisesi; Yeniköy            1848

Surp Hripsimyantz Ermeni Ortodoks Kilisesi; Büyükdere                 1848

Kumkapı Surp Harutyun Ermeni Kilisesi; Kumkapı                          1855

Surp Krikor Lusavoriç Ermenı Ortodoks Kilisesi: Kınalıada             1857

Surp Vartanantz Ermeni Ortodoks Kilisesi; Feriköy                          1861

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: http://www.tas-istanbul.com

Kenan Mutlu Gürses


Kenan Mutlu Gürses © 2011 - 2024 Her hakkı saklıdır. Başa Dön