GARO PAYLAN CEHALET VE KÜSTAHLIK (IV)

06 Haziran 2022


     “Hakaret içermeyen, tarihi bir tez ortaya koyan bu konuşmama” diyen kişinin, öncelikle Ermeni tarihine bakarken gerçek anlamda kavram ve kuram ilişkisiyle, doğru analiz ve değerlendirme yapabilmesi, konu hakkında belgelere dayalı gerçekler üzerinden eleştirilerini dile getirmesi gerekirken, tarihi gerçekleri çarpıtarak asılsız iddiaları gündeme taşıması özellikle kabul edilemez.

Biraz aklı-selim sahibi bir kişinin; 1071’den 1915’e geçen safhada kendi cemaatinin, kendi eliyle açtığı yarayı göremeyecek kadar sağır ve kör olmasını anlamak da mümkün değildir.

Olanları görebilmek için Osmanlı İmparatorluğu’nun bünyesinde farklı milletleri, kendi milleti ile birlikte yaşatmayı sürdüre bilen, onların her türlü farklılıklarına saygı gösteren sistemini yok saymak zaten cehalet ve küstahlığın en belirgin göstergesidir. Roma İmparatorluğu ve de Rusya’nın özellikle Ermenilere yaptıklarını hiçbir türlü dile getirmemek ise nasıl izah edilir? O dönemlerde Ermenilere yaşatılan acıların hiçbirini tek bir TÜRK Devleti farklı kimliklere yaşatmamıştır.

      Günümüzde de Türkiye Ermenilerinin dini önderliğini yapmakta olan Ermeni Patrikhanesi’nin, Ermenilerin ruhani ve dünyevi işlerini yönetmek, yürütmek üzere Fatih Sultan Mehmed tarafından 1461 yılında kurulmuş olduğunu hiç hatırlamamak ne anlama gelmektedir? Öncesi ve sonrası dikkatle incelendiğinde, Ermenilerin sahiplendiği kiliselerin neredeyse tamamına yakınının Roma dönemi Hıristiyan Kilisleri olduğu bilinmektedir. Yine günümüzde Ermeni Kiliseleri olarak bildiğimiz kiliselerin ise tamamı, Ermenilerin, maşa olarak kullanılmaya başlanıldığı tarihlere denk gelen Osmanlı İmparatorluğu’nun verdiği izinlerle yapıldığı tarihi belgelerle halen göz önünde bulunmaktadır. (1600-1900 yılları)

Ne yazık ki Türk Milleti içerisinde de bir takım cahil ve küstahlar, define bulacaklarını zannederek, tarihi gerçeklerin yok olmasına, söz konusu yapıların tahribine maalesef sebep olmaktadırlar.

      Sözün özü, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan “SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARINI”  TEHCİRİN asıl nedenlerini, o dönem içerisinde hayatını kaybeden ÜÇ MİLYON Türk/Müslüman’ın ölümüne kimlerin, nasıl sebep olduğunu anlamak isteyenler, CEHALET ve KÜSTAHLIĞI bir kenara bırakarak, aşağıda vermiş olduğum tablodaki bir kısım  isimlerin kimler olduğunu, hayatlarında neler yaptıklarını teker teker bir incelesinler… Sonrasında mı? Tarihi tezin nasıl anlatılacağını o zaman konuşuruz…

İşte söz konusu isimler;

Abraham Salcıyan, Açıkbaşyan, Adom Amadoni, Agob Kazar, Agob Terziyan, Agobyan, Aharonyan, Ahpor Serop, Aknoni Malomyan, Aktoni, Aleksan Arzumanyan, Ana Araksis, Andranik Chalabian, Andranik Ozanian, Apik Uncuyan, Apovyan, Ara Sarafian, Aram Der Nersesyan, Aram Manukian, Aram Rafi, Aram Semerciyan, Aram Turabyan, Ardaşez Kımılviyan, Ardomist Kasbaryan, Arevelyan, Armen Garo, Armenak Tako, Arpiyaryan, Asdik Derserkezyan, Arsen der Ohanesyan, Arsen Kedor, Arsen Ohanesyan, Arsen Vehoni, Arshag Vramian, Arshavir Sahagian, Arşak Çobanyan, Arşakohi Teotik, Arşaluvis (Madam), Aşıkyan (Patrik), Artin Vartanyan, Arthur Esayan (Arshavir Sahagian), Avedik Keshanyan, Avedis İnjejikian, Avetis Nazarbekian, Babik (Paşa), Badganyan, Baeryan, Bafuncu Misak , Bağdasar, Bakırcı Karabet, Bakıryan, Balakisli Asadur, Baneryan, Barnem Mss., Basmacıyan K.H., Bedros harotonyan, Beşiktaşlıyan, Beşinci Kevork (Katogigos), Bıçakçı Manuk, Bogos (Arapkirli) , Bogos Boyacian, Bogos Kalemyan (Rahip), Boghos Nubar, Bogos Seferyan, Boyacıyan, Cangulyan, Christopher Mikaelian, Çakıroğlu Panos, Çallat Esmelyan, Çillinizli Nişan, Çobanyan A., Damadyan, Danyel, David Sultanyan, Demircibaşıyan, Dertomasyan, Dikran Karagözyan, Dikran Papazyan, Djkmeci Horen Viramyan, Diran Kelekyan, Dirassoyan (Papaz), Dr. A. Margosyan, Doktor Bonapartyan, Doktor Devletyan, Donald Bloxham, Dördüncü Kigork, Drastamat Kanayan (Dro), E. Arguni, Eğinli Filipos, Emilio Aguinaldo, Episkopos Papken, Erçikli Şerin, Eyibeli Bakırcı Karnik Şemsiyan, Felekyan, Gabriel Moret, Garabed Neshikian, Gazar (Abrılı), General Louis Botha, Gevorg Gharadjian, Gökdenli Murad, Gökdinli Pesa Murad, Grigor Avsharian, H. Asadur, Haci Artin Aznemyan, Haci Minasyan Asadur, Haci Ohanes, Haci Parsih, Haçador Abovyan, Haçator Bonapartiyan, Haçik (Avukat), Haçik İngilizyan, Hamazasp, Hamazasb Srvantsdiants, Hamparsum Boyacıyan, Hampartsum Araklyan, Hambardsum Poyadjian, Harotyon Amira (kaza Artin), Harotyon Çakıryan, Harotyon Çanbulatyan, Harotyon Vahabetyan, Haruthiun Tjankulian, Hayk Tekeyan, Haykanuş, Haykaziyan, Hayrenik, Heço, Henri C. Hayatyan, Hesrof Kasapyan, Hesrov Efendi, Hımayak, Hınıslı Mardiros, Hirimyan, Horen Aşıkyan, Horen Narbey, Hosesyan, Hratch Dasnabedian, Hovsep Arghoutian, Hrant Aghagianian, İkidirtis Tero, İkinci Arşak, İkinci Nikola, İshkhan Arghoutian, İstepan Papazyan, İzmirliyan (Patrik), James Malcolm, Janet Klein, Jamkoçiyan, Karo Shakian, Kalust Torkomyan, Kapamacıyan, Karabet Şahnazaryan, Karabet Şirvanyan, Karabet Takuşyan, Karabetyan, Karahisarlı Karagözyan Himayak, Karakin Pastırmacıyan, Karnik Karabetyan, Kavas Miko, Kayserili Mazin, Keork (Kotogikos), Keork Abrahamyan, Keork İsrailyan, Kerekciyan, Keri, Keşiş oğlu Aram, Kevork Vartabet Apartiyan, Kiaftar Arşak, Kigork, Kigork Elekciyan, Kiliçiyan, Kirkor Alatcıyan, Kirkor Arzeruni, Kirkor Avşaryanis, Kral Dirtad,Kristofor Mikailyan, Kristapor Ohanian, Khachadour Geregtsian, Kokasyan, Kuzucuoğlu Parsih, Kalostiyan, Koschkerian, Leon (Baron),Louise Nalbandian, Madam S. Ander, Madmazel Garinyan, Malhamyan, Mampre (Papaz), Manavyan K., Manuk, Manuk Yazıcıyan, Mardik, Mardirosyan L., Markar (Kotogikos), Mardiros Habozguniunian, Mariam Vardanian, Maro, Mateos (Patrik), Mecuboluyan, Melekyan Arzeruni, Melidosyan, Melkon (Dişçi), Melkon Asadur, Megerdich Portukalian, Menard Dorian, Merker Portokolyan, Mıgırdıç Hırimyan, Mıgırdıç Portokalyan, Mıgırdıç Sehakyan (Abro), Mikayel Varandian, Mirhan Terlemezian, Mihran Ağaçaryan, Mihran Aknesyan, Mihran Küçükyan, Mihran Nahaydiyan, Mihran Sivaslı, Mihran Boğazlıyanlı, Mikail Nalbandiyan, Mikail Ohanesyan, Mikail Pandoht, Mikaill Varantiyan, Minas Çeraz, Moşeg (Episkopos), Movses Horen, Murad (Hamparsom Boyacıyan), Musticiyan, Muşlu Vano, Muşlu Simpat, Nahabed Nahabedyans, Nalbandiyan, Nektar Seferyan, Nerses (Patrik), Nerses (Piskopos), Nerses Arzeruni, Nerses Aşdarakesi, Nerses Karahanyan, Nerses Varjabetyan, Nerses Zakaryan, Nevşehiryan Misak, Nicolas Adontz, Nişan Mirakyan, Nişan Panos Çakıryan, Ohanes Heyfaryan, Ohanes Boğazlıyanlı, Oseb Çolayan, OsebMalımziyan, Oseb Parsihyan, Oseb Serkisyan, Ozanyan, Palaoğlu Dikran, Panos Çolakyan, Panosyan, Papazyan, Papken Guleseryan, Parsih Gülbengiyan, Pastırmacıyan, Peter Balakian, Peterli Bedros, Piza Mıgırdıç, Portokalyan, Postacıyan K., Rahip Drayr,  Roupen Der Minisiajn, Roupen Zartarian, Rupen, Sabah-Gulyan, Sahak, Sahak (Mesrob), Saldchian, Samuel Tomadjian, Saraciyan, Sarkis Googoonian, Sarnuhi, Selak K., Serkis Torosyan, Serop Vartanian, Serpuhi Kelleciyan, Simon Vratsian, Simon Zavarian, Sirakan Tigranian, Sirvart Y., Stepan Zorian, Sogomon, Solakoğlu Mesrob, Sourene Bartevian, Şahnazaryan, Şımavonyan, Şişmanyan, Takvor Agopyan, Tançotyan, Tanyelyan, Tatyos Efendi, Telyan Ohanes, Teodoros Reşdoni, Teotik, Tero, Tersemeksiyan, Terzibaşıyan Avedis, Terziyan M., Tigran Stepanian, Tokatlı Avad, Tomacıyan, Topuzyan, Toros oğlu Agob, Trabzonlu Vahanyan, Tütüncüyan, Vagnak Efendi, Vahabedyan, Vahak S., Vahan Badliyan, Vahan K. Şabanyan, Vahan Karagözyan, Vahan Kirkoryans, Vahan Mıgırdıçyan, Vahan Minakhorian, Vahan Papazyan, Vahan Şahabyan, Vahan Tekeyan, Vahan Tekeyan, Vahan Vartabet Minasyan, Vahan Zeytunluyan, Vahankn Dadrian, Van Piskoposu Boghos, Vanlı Hamazasb, Varez Harotonyan, Vartan Mamikonyan, Vejvojyan A., Veremyan, Vestan, Vramyan, Vratsiyan, Yako, Yanık Serkis, Yardımyan C., Yegikyan, Yenovk Azkayedyan, Yeprem Baneryan, Yeprem Yepremyan, Yeramya, Yeretsiyan Ş., Yervant, Yervantoni, Yogun Olonlu Bedros Dimlikyan, Zhirayr Murat Poyadjian, Zabel (Madam), Zohrab ([1])  NOT: İşbu liste konu ile ilgili isimlerin tamamını kapsamamaktadır.


[1] Prof. Dr. Mehmet Kanar ve   Edward J. Ericson

 

 

 

Kenan Mutlu Gürses


Kenan Mutlu Gürses © 2011 - 2024 Her hakkı saklıdır. Başa Dön