TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (XVI)

18 Kasım 2023


İran Devleti’nin Selmas ve civarındaki Şiiler ile Ermeniler’e 2.000 kadar sürmeli tüfek göndererek, dağıttığı; bir hayli süvari askerini de buralara sevk ettiği öğrenildi.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (XV)

04 Kasım 2023


Kumkapı gösterisinin elebaşısı olan Cangülyan’ın idama mahkûm edilmesi, Padişah tarafından cezasının müebbet hapse çevrilmesi.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (XIV)

11 Ekim 2023


Kıbrıs adasının idaresinin İngiltere’ye terk edilmesi hükümleri bulunuyordu. İngiltere, Kıbrıs Anlaşması’na ıslahata dair bir madde ekleterek Osmanlı Devleti’ndeki Hıristiyanların ve özellikle Ermenilerin kontrolünü elde etmeyi hedeflemişti.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (IX)

10 Ekim 2023


Çariçe II. Katerina Kafkasya'da iki küçük devlet kurulmasını öngörüyordu. Bunlardan biri Gürcistan, öteki Ermenistan olacak ve münhasıran Rusya'ya bağımlı kalacaklardı.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (X)

10 Ekim 2023


Hanın siyasetinden memnun olmayan Pembek ahalisi ve Melik Avramın, Yüzbaşı Kabrielin itaati altındaki 200 Ermeni ailesi ve mallarıyla birlikte Pembeye kaçarak Rus askerlerinin himayesine sığındılar.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (XI)

10 Ekim 2023


  Bu görüşmeye göre Osmanlı ana ordusu Tuna hattında Ruslara cephe açacak, Kafkasya’daki savaşın askeri yükünü İran karşılayacaktır. Karabağ ve Pembek’te toplanacak olan İran askerleri, Revan Hanlığı’na göndereceği on bin kişilik kuvvetle ile Emin Paşa’nın yirmi dört bin kişilik ordusu birleşecekti.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (XII)

10 Ekim 2023


Trabzon'a ticaret amacıyla Sivas'tan, Şebinkarahisar'dan, Tokat'tan, Canik'ten (Samsun), İran'dan, Kırım'dan, Rumeli'den, Gönye sancağından, Hopa'dan, Erzincan çevresinden, Cara ve Ahıska kazalarından, Kafkaslar'dan tüccarlar gelmekteydi.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (XIII)

10 Ekim 2023


Örneğin, Robert Koleji Müdürü olan G. Washburn hatıratında; Taşnak mensubu Ermenilerin 1896 Osmanlı Bankası baskınına bilinçli olarak Osmanlı idaresi tarafından izin verildiğini söyleyerek ve kentteki tüm çatışma ve katliamları Türklere yükleyecek kadar ileri gitmektedir.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (VII)

09 Ekim 2023


Bundan sonra Arifi Ahmed Paşa'nın yerine serasker tayin edilen Erzurum valisi Hacı Mustafa Paşa tarafından AĞUSTOS 1725 de Lori ve Eylül'de Gence zabt edilmiştir.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (VIII)

09 Ekim 2023


Şehirde yaşayan bazı Ermeniler ise gelişmelerden korkarak yeniden Kartli -Kahetiya çarı Teymuraza bu durumu anlatmak ve yardım talep etmek için müracaat ettiler.

Devamını oku


Kenan Mutlu Gürses © 2011 - 2024 Her hakkı saklıdır. Başa Dön